Reparazea - Narbarte bideaReparazea - Narbarte bidea
Bertizaranako udala

Subasta Pública Aprovechamiento Pastos de Izua

UDAL BANDOA

 

NARBARTEKO 1GO POLIGONOKO 233 LURSAILEKO LARREEN APROBETSAMENDUA ESLEITZEKO ENKANTE PUBLIKOA

Udalaren titulartasuneko Narbarteko 1. poligonoko 233. partzelan dauden Izuako larreak errentan hartzeko lau urteko epea amaituta, Bertizaranako Udaleko alkateak

JAKINARAZTEN DU:

Enkante publikoaren prozedura ireki da larre horien aprobetxamendua esleitzeko 2021eko urtarrilaren 8tik 2021eko urtarrilaren 21era arte, 12: 00etan.

-Lote bakarra: Izuako parajea, Narbarteko 1. poligonoko 332. partzela, 18.000 m2-ko azalerarekin.

 

- Lizitazioaren oinarrizko prezioa: 780 €

-Behin-behineko fidantzaren zenbatekoa: 78 €

- Eskabideak aurkezteko epea: 2021/01/08tik 2021/01/22ra.

 

-Informazio gehiago: www.bertizarana.eus webgunean, udala@bertizarana.eus helbidean edota 948-592018 telefono zenbakira deituz.

 

Jakin dadin argitaratzen dut,


Bertizaranan, 2021ko urtarrilaren 7an.

 

 

ALKATEA.- Andres Echenique Iriarte