Camino de Reparacea a NarbarteCamino de Reparacea a Narbarte
Bertizaranako udala

 

 

 

 

OIEREGIKO KONTZEJU IREKIAREN BATZARRERAKO DEIALDIA.

 

 

 

Alkate udalburuak dei egiten dizu. bilkura Kontzejuaren aretoan eginen da, 2024ko maiatzaren 18an, 11:00etan.

 

 

Aditzera ematen dizut jakinaren gainean egoteko eta behar diren ondorioak izan ditzan.

 

Hona hemen gai-zerrenda:

 

1. Aurreko bilkurako akta onestea.

2. 2024ko aurrekontua onartzea.

3. Ura.

4. Etxea egurtzen du.

5. Herriko festak.

6. Hilerria

 

 

Oieregi, 2024ko maiatzaren 15ean.

 

LEHENDAKARIA. – Jose Nosellas Zabalegui

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVOCATORIA PARA LA SESIÓN DE LA ASAMBLEA DEL CONCEJO ABIERTO DE OIEREGI

 

 

El alcalde-presidente, le convoca a VD. a la sesión se celebrará en la Sala concejil a las 11.00 horas del día 18 de mayo de 2024.

 

Lo que se comunica a Vd. para su conocimiento y efectos oportunos. 

 

 

El orden del día es el siguiente:

 

1. Aprobación del acta de la sesión anterior.

2. Aprobación del presupuesto de 2024.

3. Agua.

4. Leña el hogar.

5. Fiestas patronales.

6. Cementerio

 

En Oieregi a 15 de mayo de 2024.

 

EL PRESIDENTE. -Jose Nosellas Zabalegui